Cover

Jij hebt Rust 

© 2020 Uitgeverij Nova Myrddin   Auteur: Saskia Poirters   Druk: Pumbo.nl           Omslagontwerp: Saskia Poirters Vormgeving binnenwerk: Saskia Poirters  

Waargebeurd verhaal           NUR:402                            ISBN 9789090336480

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de uitgever.